Verplichte Vuurwerkbril en Aansteeklont

Verplichte Vuurwerkbril en Aansteeklont

De Overheid heeft besloten dat vanaf 2019 bij elke bestelling verplicht een vuurwerkbril en aansteeklont moet zitten.

In samenwerking met de Branchevereniging zal hiervoor gezorgd worden.
!!LET OP, KOPIEER UW AFHAAL NUMMER.!!
OF LAAT BIJ AFHAAL DE VOLEDIGE MAIL ZIEN.
!!NEEM OOK UW ID KAART MEE!!

WIJ GEVEN NIETS MEE OP SCREENSHOTS OF ALLEEN NUMMER.
WIJ WILLEN TEN ALLE TIJDEN EEN VOLEDIG AFHAALBEWIJS ZIEN!!