Verplichte Vuurwerkbril en Aansteeklont

Verplichte Vuurwerkbril en Aansteeklont

De Overheid heeft besloten dat vanaf 2019 bij elke bestelling verplicht een vuurwerkbril en aansteeklont moet zitten.

In samenwerking met de Branchevereniging zal hiervoor gezorgd worden.